Në ambientin TEST të Self Care janë implementuar ndryshimet/verifikimet e mëposhtme në shërbimin e Fiskalizmit të faturave

You are here:
Go to Top