Në ambientin TEST të Self Care janë implementuar ndryshimet/verifikimet e mëposhtme në shërbimin e Fiskalizmit të faturave | 31 Janar 2023

You are here:
Go to Top