Në ambientin TEST të Self Care janë implementuar ndryshimet/verifikimet e mëposhtme në shërbimin e Fiskalizmit të faturave | 31 Janar 2023

Në datën 16/11/2022 jemi njoftuar nga  DPT se në ambientin TEST të Self Care janë implementuar ndryshimet/verifikimet e mëposhtme në shërbimin e Fiskalizmit të faturave: –  Verifikimi i atributit BUYER në faturat elektronike –  Verifikimi i tipit të blerësit (BUYER IDTYPE) në të gjithë faturat –  Verifikimi i tipit të vetëfaturimit dhe tipit të shitësit (seller IDTYPE) Theksojmë se këto 3…